Εισαγωγές

Eαν κάνετε εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό στην ΕΛΛΑΔΑ μπορείτε να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενός εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) όπως είναι η εταιρία IOAKIMIDIS BROKERS να σας εκπροσωπήσει στο Τελωνείο. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας θα διασφαλίσετε τη σωστή προετοιμασία και τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις εκτελωνισμού.

Εξαγωγές

Η ασφαλής, αποτελεσματική και οικονομική αποστολή των εμπορευμάτων είναι αυτό για το όποιο εμείς στην IOAKIMIDIS BROKERS αγωνιζόμαστε. Μπορούμε να παραλάβουμε και να παραδώσουμε κάθε φορτίο από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή μη με όλα τα μεταφορικά μέσα που υπάρχουν σε οποιαδήποτε διεύθυνση στον κόσμο επιθυμείτε. Έχοντας λάβει υπόψη το είδος και την ιδιαιτερότητα των εμπορευμάτων σας καθώς και τις απαιτήσεις παράδοσης, σας συμβουλεύουμε σχετικά για να επιλέξετε την αποστολή που σας βολεύει και σας συμφέρει. Αντιμετωπίζουμε το φορτίο σας σαν να είναι δικό μας.