ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την εισαγωγή κάθε είδους εμπορεύματος από οποιαδήποτε χώρα και κατόπιν αιτήματος την αποθήκευση του σε αποθήκη logistic για όσο χρόνο επιθυμείτε. Το κάθε είδος και η κάθε χώρα έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, οπότε κάθε εισαγωγή εξετάζεται και αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ: Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στο τελωνείο για την προσωρινή αναστολή της καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η αποθήκευση των εμπορευμάτων σε εγκεκριμένη αποθήκη αποταμίευσης.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης σας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, προς κάθε χώρα του κόσμου. Ανάλογα με το είδος μπορούμε να εκδώσουμε και τα ανάλογα πιστοποιητικά, όπου κρίνεται απαραίτητο (eur1, atr1, health certificate, certificate of origin κτλ).