Τηλέφωνο:
2310 544 511
Fax:
2310 546 567

Αυτοκίνητα / ειδικός φόρος κατανάλωσης
(Aλκοόλ, τσιγάρα, καπνός, καφές)

Είτε έχετε μια εταιρία εμπορίας αυτοκίνητων είτε εμπορεύεστε αλκοόλ τσιγάρα καπνό και καφέ ή είστε ιδιώτης και θέλετε να εισάγετε η και να εξάγετε ένα αυτοκίνητο η σκάφος για προσωπική σας χρήση, μπορούμε να σας βοηθήσουμε παρέχοντας σας όλες τις απαραίτητες τελωνειακές και οικονομικές διατυπώσεις. Με υπεύθυνη και έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα δασμολογικών πληροφοριών, τελωνειακών θεμάτων και εμπορικών διαδικασιών, καθώς και προκοστολόγηση με ακρίβεια των εισαγωγών η των εξαγωγών σας με ξεκάθαρα κόστη και χωρίς κρυμμένες χρεώσεις.