Σε ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ απαιτητικό κομμάτι του εμπορίου, αυτό της διακίνησής υγροποιημένων αέριων. Η εταιρία μας έχοντας την πολυετή πείρα, εμπειρία και τεχνογνωσία αναλαμβάνει κάθε είδους εισαγωγές και εξαγωγές υγροποιημένων αέριων (οξυγόνο, άζωτο, υδρογόνο, αγρόν, ήλιόν, φυσικό αέριο κτλ.)καθώς και συσκευές υγροποιήσεις αυτών.